Eftersom pauser, avbrott och i synnerhet perioder av sömn alla tömmer ditt korttidsminne, uppnår man bäst resultat genom att träna i korta tidsperioder, men desto oftare. En halvtimme om dagen, varje dag i veckan, ger mycket bättre resultat än två timmar, två dagar i veckan.

Om du inte vet eller inte kan tänka ut svaret, testa det här:

 1. Översätt
  • Du kan översätta svaret när som helst utan att påverka dina resultaten.
  • Att översätta visar dig exakt vad det inlärningsobjekt du försöker lära dig betyder. Detta rekommenderas särskilt om du har sett bilden flera gånger och ännu inte kan avgöra vad den står för.
  • Det är emellertid inte rekommenderat att använda dig av översättning vid varje tillfälle. Att använda översättning endast när det är nödvändigt är fördelaktigt på så vis att det får dig att tänka mer och mer på det språk som du håller på att studera. Och om du studerar på avancerad nivå, kan du även överväga att ändra användargränssnittet till ditt målsspråk.
 2. Lyssna
  • Att lära sig genom att lyssna och skriva kommer snabbt att förstärka dina språkförmågor. Det kan också ge dig rätta svar genom "lyssningspoäng".
 3. Gissa
  • Om du kan tänka ut något som skulle kunna tänkas stämma, skriv det I svarsfältet.
  • Att lära sig något är till stor del en omedveten process. Låt ditt undermedvetna flöda fritt och skriv det svar som du får upp i tankarna, utan att tänka igenom det för mycket. Efter enbart några få repetitioner, kommer du att kunna lära dig nya ord, även de mest avancerade.
 4. Titta på svaret
  • Se det rätta svaret genom att klicka på "OK".

Metoden som WordDive använder baseras på tanken om att man i sitt långtidsminne ska skapa sig en stark koppling mellan bilden och inlärningsobjektet. Repetition är nödvändigt och viktigt för att åstadkomma den här kopplingen. Det är därför du kommer att lära dig mycket mer genom att lyssna eller titta på svaret efter några sekunder än om du skulle ägna lång tid åt att fundera på det. Att slappna av och släppa taget ger bäst resultat.

Även om vi ständigt försöker förbättra inlärningsobjekten, kan inte alla besvaras på rätt sätt vid första försöket. Det är inte heller det avsedda målet. De första försökens huvudsakliga uppgift är att koppla ihop bilden som du ser med ordet som du tränar på.

Snart kommer du att märka att bilden direkt frammanar ordet på målspråket i ditt sinne, inte på ditt modersmål. På det här sättet kan du lära dig att tänka och agera på målspråket, vilket är det allra mest naturliga sättet att lära sig på, vilket snabbt leder till bättre språkförmågor, jämfört med de traditionella sätten att lära sig ett annat språk på.

Lyssna på röstinspelningarna och säg efter dem högt för dig själv, även om du inte förstår allting. Att lyssna och tala stärker bilden ytterligare i ditt minne och ökar din inlärningshastighet.

Det lönar sig inte att använda WordDive när du är mycket trött. Intensiva studier strax före man lägger sig kan också göra det svårt att somna.


Ordklasser

Ikonernas syfte är att ge ett tips om till vilken ordklass inlärningsobjektet hör. De finns vissa skillnader i hur ordklasser undervisas i olika språk, men på en allmän nivå är ordklasserna följande:

IkonOrdklassExempel
substantiv
namn på saker
Vad?
apple (äpple), boy (pojke), New York
adjektiv
egenskap hos en sak
Hurdan?
red (röd), round (rund), curved (böjd)
pronomen
ersätter substantiv eller adjektiv
The boy is running. He is eleven years old.
Pojken springer. Han är elva år gammal.
Who are you? Vem är du?
räkneord
nummer eller antal
Hur många?
one (en, ett)
one hundred (hundra)
fifth (femte)
verb
handlingar, tillstånd eller händelser
Vad händer eller görs?
run (springa), jump (hoppa), rain (regna)
övriga1
adverb, partikel eller adposition
adverb: She did it rapidly. (Hon gjorde det snabbt.)
partikel: red and blue (röd och blå)
adposition: across the bridge (över bron)
förkortning2
förkortad form av ett ord eller en fras
PIBetc. (et cetera, osv. alltså ’och så vidare’)
GNP (gross national product, BNP alltså bruttonationalprodukt)
VAT (value added tax, moms alltså mervärdesskatt)
uttryck2
typiskt sätt att säga något
Hello! (Hej!)
How are you? (Hur mår du?)
How much is this? (Hur mycket kostar detta?)
grammatik2
regel i språket
best (bäst, superlativformen av adjektivet ’bra’)
teeth (tänder, oregelbundna pluralformen av substantivet ’tand’)
tecken2
bokstav, stavelse eller innebörd
a (latinska bokstaven ’a’)
ф (kyrilliska bokstaven ’ef’)
あ (hiragana-tecknet ’a’)
字 (kanji-tecknet ’JI, aza’)
oräknebar substantiv
ett ord som betecknar ett koncept, en känsla eller en substans, går ej att räkna
mjöl, musik, kärlek
 1. Det är inte nödvändigt att känna till alla ordklasser när man börjar studera ett nytt språk. Därför har de mindre ordklasserna kombinerats. Nedan finns dock en kort beskrivning till dem som är intresserade:
  • Adverb bestämmer verb eller hela frasen. Typiskt uttrycker adverb tid, rum, orsak, sätt eller medel.
  • Partiklar är hjälpord (som t.ex. ju, nå, väl). I WordDive ingår interjektionerna (hej, adjö) i uttrycken, även om de egentligen kan räknas som en egen ordklass.
  • Adposition (sammanfattande benämning på prepositioner, cirkumpositioner och postpositioner) uttrycker relationen mellan en nominalfras och en annan nominalfras eller en annan del av satsen. En adposition som placeras framför en nominalfras kallas för preposition (före måndag) och en adposition som å sin sida placeras efter en nominalfras kallas för postposition (året ut). En cirkumposition är en adposition som placeras på båda sidorna av huvudordet (För ett år sedan).
 2. Tecken, förkortning, uttryck och grammatik är inte egentliga ordklasser. I WordDive bildar de egna klasser, som är avsedd att underlätta inlärningen.

Tips

Lyssna först

När du inte vet svaret eller när du svarar fel, visas det rätta svaret för dig. Detta är det enklaste sättet att lära sig att använda tjänsten.

När du har kommit igång, rekommenderar vi att du under Inställningar-fliken ändrar Första tomma svaret-inställningen till Lyssna på svaret. På så sätt kommer du endast att höra det rätta svaret efter det första tomma svaret, utan att se det skrivet. Genom att svara på basis av vad du hör, blir inlärningen mer effektiv och dessutom får du poäng för att svara rätt genom att lyssna. Efter det andra tomma svaret kommer det rätta svaret att visas precis som tidigare.