Översättaren av exempelmeningarna strävar hela tiden efter att hitta en balans mellan en exempelmening som är lätt för språkeleven att ta till sig samtidigt som den flyter naturligt på målspråket. Detta blir extra klurigt när det inte finns en exakt motsvarighet till ett ord eller en meningsbyggnad i översättningsspråket.


Syftet med WordDive-metoden är man ska lära sig att tänka på det nya språket utan att aktivt behöva översätta orden i huvudet. Bokstavliga översättningar stödjer inte detta mål. Istället använder vi oss av översättare som har översättningsspråket som modersmål och som översätter exempelmeningarna på ett sätt som representerar hur en infödd talare skulle uttrycka dem.