Om du kommer fram till att du vill öva mer på våra kurser har du nu två alternativ att välja mellan:


A) Läs om en enstaka kurs
Om du väljer att läsa om en kurs återställs resultaten till precis under nivån ”Övade”. På så sätt kan du repetera kursen utan att behöva börja om från noll. Att läsa om kurser påverkar inte dina certifikat eller preparandkursernas återbetalningsgaranti.B) Börja om från början i ett språk
Börja om från noll. Alla kursresultat och certifikat kopplade till språket raderas.Observera: det går inte att ångra sig när man väl har återställt sina resultat.


Du hittar båda alternativen under fliken Resultat i ditt konto:


För att läsa om en enstaka kurs, klicka på ”Gå om kursen”. Länken hittar du bredvid de kursspecifika resultaten. Du kan bara gå om en kurs om du har läst färdigt den från början till slut.


För att börja om från början i ett språk, klicka på ”Börja om från början” i sektionen för dina övergripande språkresultat.