WordDives system innehåller flera olika svarsnivåer, som används för att avgöra hur väl du lär dig inlärningsobjektet som du övar på. Dessutom, känner systemet igen tidigare utförda repetitioner, hur lång tid som passerat sedan repetitionerna och din allmänna inlärningshistoria.

Ikon Svar Förklaring
Helt Korrekt
+ Exakt Rätt
+ Full "poäng"
Inlärningsobjektet är lagrat som exakt korrekt i ditt korttidsminne. Bra gjort! Du har nu som lägst uppnått nivån "Inlärda".
Om så skulle behövas, kommer objektet att övas på lite till, tills det finns I ditt långtidsminne och uppnår nivån "Permanent Inlärda".
Nästan Korrekt
+ Små fel, t.ex. qué/que (apostroftecken) eller Tisdag/tisdag (stor bokstav)
+ Nästan full "poäng"
Du kan antagligen redan det här ordet, men behöver precisera dig något lite till. Lite mer övning kommer att ordna till det och göra så att ditt långtidsminne kommer ihåg den rätta stavningen av ordet.
En status som permanent kommer att vara kvar, men för att uppnå den, krävs minst ett svar på nivån Helt Korrekt. Du kan uppnå nivån Inlärda eller Permanent Inlärda, allt beroende på dina tidigare övningar.
Korrekt genom att Lyssna
+ Svaret var helt eller nästan Korrekt efter att ha lyssnat.
+ Några "poäng"
Svaret kommer till viss del från ditt korttidsminne och det går inte att använda det för att avgöra huruvida det redan finns lagrat I ditt långtidsminne.
Inlärningsobjektet kommer att repeteras lite till för att stärka sambandet mellan bilden, ordet och ditt minne. Dina förmågor kommer att öka även om nivån förblir oförändrad. Om du så önskar, kan du lyssna på ordet flera gånger innan du svarar.
Bra Försök
+ Svaret var i stort sett rätt, eller
+ Svaret passar i sammanhanget, men är inte det som avsågs
+ Några "poäng".
Du tänker rätt, men svarade antingen med ett ord som är liknande, eller så lyckades du inte uttrycka ditt svar på ett felfritt sätt. Svaret skrivs omedelbart på nytt så att det sista du minns blir det rätta.
Dina förmågor kommer att öka något, men du kommer inte att uppnå en ny nivå. Du kan även halka ner en nivå, beroende på din inlärningshistorik.
Fel Svar
+ Tomt svarsfält eller inget av det ovan nämnda.
+ Inga "poäng"
Inte riktigt där än, men det gör ingenting. Svaret skrivs direkt för att du ska kunna träna på det.
Om du innan har uppnått nivån Inlärda eller Permanent Inlärt, kommer du att förlora den nivån. Ordet kommer att tränas intensivt, med 1-2 repetitioner per dag, tills du har lärt dig det permanent.