Jos harjoittelet WordDiven selainversiossa, olethan ottanut huomioon, että kurssin suorittaminen vaatii sanan oikein kirjoittamisen ilman kuuntelemista vähintään kahtena eri päivänä. Kurssi on suoritettu, kun kaikki opittavat asiat ovat pysyvästi opitulla tasolla. Joudut siis palaamaan harjoituksen pariin seuraavana päivänä uudestaan, jotta voit edetä kurssilla.


Jos harjoittelet WordDive-sovelluksella, olethan ottanut huomioon, että erilaiset kalat kuvaavat sitä, millä tasolla opittava asia on.

  • Saat sinisen noviisikalan, kun olet osannut valita oikean vastauksen neljästä vaihtoehdosta.
  • Saat punaisen juniorikalan, kun olet osannut kirjoittaa opittavan asian oikein ilman kuuntelemista.
  • Saat kultaisen mestarikalan, kun olet oppinut asian pysyvästi. Pysyvästi oppiminen vaatii, että olet kirjoittanut opittavan asian täysin oikein ilman kuuntelemista vähintään kahtena eri päivänä.


Tämä siis tarkoittaa, että et voi suorittaa kurssia kokonaisuudessaan yhden päivän aikana. Kurssi on suoritettu, kun kaikki opittavat asiat ovat pysyvästi opitulla tasolla, eli olet saanut niistä keltaiset mestarikalat.