Om du övar i WordDives webbversion, har du tagit i beaktande, att för att slutföra kursen krävs det att du har skrivit studieobjektet helt korrekt åtminstone på två olika dagar utan att lyssna på det? Kursen är slutförd när du har lärt dig alla studieobjekt på permanent nivå. Du måste alltså återvända till övningen nästa dag för att gå framåt i kursen.Om du övar i WordDive-appen, har du tagit i beaktande, att olika fiskar beskriver vilken nivå studieobjektet ligger på:

  • Du får en blå rookiefisk när du har valt det rätta svaret från fyra alternativ.
  • Du får en röd juniorfisk när du har skrivit studieobjektet rätt utan att ha lyssnat på svaret.
  • Du får en gyllene mästarfisk när du har lärt dig studieobjektet på permanent nivå. Permanent inlärning kräver att du har skrivit studieobjektet helt korrekt åtminstone på två olika dagar utan att lyssna på det.


Det betyder att du kan inte slutföra en kurs i en tag. Kursen är slutförd när du har lärt dig alla studieobjekt på permanent nivå och samlat alla gyllene mästarfiskarna.