Erilaiset kalat kuvaavat sitä, millä tasolla opittava asia on.


  • Saat sinisen noviisikalan, kun olet osannut valita oikean vastauksen neljästä vaihtoehdosta.
  • Saat punaisen juniorikalan, kun olet osannut kirjoittaa opittavan asian oikein ilman kuuntelemista.
  • Saat kultaisen mestarikalan, kun olet oppinut asian pysyvästi. Pysyvästi oppiminen vaatii, että olet kirjoittanut opittavan asian täysin oikein ilman kuuntelemista vähintään kahtena eri päivänä.


Kurssi on suoritettu, kun kaikki opittavat asiat ovat pysyvästi opitulla tasolla eli keltaisia mestarikaloja.