Eftersom pauser, avbrott och i synnerhet perioder av sömn alla tömmer ditt korttidsminne, uppnår man bäst resultat genom att träna i korta tidsperioder, men desto oftare. En halvtimme om dagen, varje dag i veckan, ger mycket bättre resultat än två timmar, två dagar i veckan.

Om du inte vet eller inte kan tänka ut svaret, testa det här:


 1. Lyssna
  • Att lära sig genom att lyssna och skriva kommer snabbt att förstärka dina språkförmågor. 
 2. Gissa
  • Om du kan tänka ut något som skulle kunna tänkas stämma, skriv det I svarsfältet.
  • Att lära sig något är till stor del en omedveten process. Låt ditt undermedvetna flöda fritt och skriv det svar som du får upp i tankarna, utan att tänka igenom det för mycket. Efter enbart några få repetitioner, kommer du att kunna lära dig nya ord, även de mest avancerade.
 3. Titta på svaret
  • Se det rätta svaret genom att klicka på "OK".

Du kan också kontrollera att översättningar är aktiverade på sidan Inställningar.


Metoden som WordDive använder baseras på tanken om att man i sitt långtidsminne ska skapa sig en stark koppling mellan bilden och inlärningsobjektet. Repetition är nödvändigt och viktigt för att åstadkomma den här kopplingen. Det är därför du kommer att lära dig mycket mer genom att lyssna eller titta på svaret efter några sekunder än om du skulle ägna lång tid åt att fundera på det. Att slappna av och släppa taget ger bäst resultat.

Även om vi ständigt försöker förbättra inlärningsobjekten, kan inte alla besvaras på rätt sätt vid första försöket. Det är inte heller det avsedda målet. De första försökens huvudsakliga uppgift är att koppla ihop bilden som du ser med ordet som du tränar på.

Snart kommer du att märka att bilden direkt frammanar ordet på målspråket i ditt sinne, inte på ditt modersmål. På det här sättet kan du lära dig att tänka och agera på målspråket, vilket är det allra mest naturliga sättet att lära sig på, vilket snabbt leder till bättre språkförmågor, jämfört med de traditionella sätten att lära sig ett annat språk på.

Lyssna på röstinspelningarna och säg efter dem högt för dig själv, även om du inte förstår allting. Att lyssna och tala stärker bilden ytterligare i ditt minne och ökar din inlärningshastighet.

Det lönar sig inte att använda WordDive när du är mycket trött. Intensiva studier strax före man lägger sig kan också göra det svårt att somna.