När du övar med WordDive via webbläsaren på datorn kan du använda följande kortkommandon:

  • Skift + Retur = Lyssna
  • Nummer 1, 2, 3 & 4 = Välj mellan de fyra svarsalternativen
  • Enter = Fortsätt