WordDive är en betaltjänst av tre anledningar:

  1. Allt studiematerial produceras av yrkesprofessionella och utformas alltid av personer som har språket som modersmål.
  2. Tjänsten innehåller inga störande annonser och WordDive lämnar aldrig ut dina data till utomstående parter. WordDive är en 100 % pålitlig tjänst.
  3. Du har tillgång till support och kundtjänst året runt.