Din prenumeration gäller för en månad åt gången. Det innebär att en beställning som börjar på den 15:e gäller till den 14:e i påföljande månad. Påföljande dag börjar en ny beställningsperiod igen.


En WordDive-prenumeration fortsätter automatiskt, men du kan avbeställa återkommande direktdebiteringar när som helst.