Vänligen observera, att WordDive-betalningar är alltid språkspecifik. 


Med WordDive kan man studera två eller flera språk på samma gång om man vill. Det är möjligt att lära sig flera språket.


Det finns inte rätt eller orätt metoder att studera flera språket eftersom det, vilken metoden passar bäst, beror helt på dig. Du kan läsa samma ämne i båda språken samtidigt eller du kan först lära dig ett språk och sedan börja studera andra. Därför rekommenderar vi att du skulle testa vilken metoden passar dig bäst. 


Här är några tips för att studera två språk på samma gång: 

https://www.worddive.com/blog/sv/hur-goer-man-om-man-vill-studera-flera-spraak-paa-samma-gaang/