Du måste ha tillräckligt med studieobjekt som du har lärt dig på permanent nivå så att du kan slutföra en kurs. Permanent inlärning kräver att du har skrivit studieobjektet helt korrekt åtminstone på två olika dagar utan att lyssna på det.


Om du har lärt dig ett studieobjekt först idag, det är möjligt att lära det på permanent nivå först i morgon. Du kan inte slutföra en kurs om du inte har tillräckligt med studieobjekt som du har lärt dig på permanent nivå. Det kan hända att programmet föreslår att du byter till en annan kurs om det inte längre är möjligt att fortsätta med studieobjekten i dag.


Ifall du har en Abi-kurs, ta hänsyn till detta. En slutspurt är därför inte ett alternativ. Vi har berättat i våra kursbrev att man måste ta hand om allt i tid.