Permanent inlärda


Permanent inlärd är ett objekt, t.ex. ett ord, som du har lärt dig på permanent nivå. Permanent inlärning betyder att

  • det finns ett starkt minnesavtryck i ditt långtidsminne
  • du kan med lätthet höra, läsa, förstå, uttala och skriva ordet
  • du kan med 80% sannolikhet göra bruk av ordet efter ett år.

Permanent inlärning kräver att du har skrivit studieobjektet helt korrekt åtminstone på två olika dagar utan att lysna på det.


Svars korrekthet


Dessa ikoner visar om ditt svar var fel, fast korrekt eller korrekt.


Svaret var fel eller så lämnades svarsfältet tomt.

Svaret innehöll några fel.

Du lyssnade på ljudexemplet innan du svarade.

Svaret innehöll ett litet fel.

Svaret var helt korrekt.

Alla verbformer var korrekta.