1. Öva endast 2-4 kurser samtidigt


Kurserna i kurslistan är i en ordning som vi rekommenderar. Det är möjligt att byta kursen som du övar när du vill men försök öva endast 2-4 kurser samtidigt. Om du har för många kurser som inte ännu är färdiga, arbetar ditt minne med flera hundra halvfärdiga saker och då blir inlärningen långsammare.


Observera att när abikursen nästan är slutförd, kan det vara att du har flera kurser som inte är färdiga eftersom då fattas det bara några studieobjekt som du ännu måste lära dig på permanent nivå.


2. Lyssna på studieobjektet endast vid behov


Om du vet vad det rätta svaret är, svara på frågan utan att lyssna på det rätta svaret först. Så får du det bästa resultatet och tillgång till nytt material. Om du inte vet vad det rätta svaret är, är det bättre att lyssna på det först än att ange ett blankt svar.


I allmänhet är det bättre att ta det lungt och gå framåt än att fundera på svaret länge.


3. Följ ditt framsteg


Du kan kolla ditt framsteg på sidan Öva. Mätaren visar ditt framsteg i procent. Du hittar mätaren också i mobilappen när du skrollar längst ner.


4. Var försiktig med automatiska stora bokstäver


Många surfplattor och smarttelefoner har en sådan inställning att texten börjar automatiskt med en stor bokstav. Detta kan leda till misstag och då blir ditt framsteg långsammare. Vi rekommenderar att du avaktiverar denna inställning.