WordDive abikurser

Hur ansöker jag om återbetalning av kursavgift?
Om du har slutfört abikursen (100 %) i tid och om du inte har fått det målbetyg som du tidigare valde, kan du få kurspaketet återbetalt. Målbetygen i engels...
Mån, 15 Maj, 2023 vid 9:57 F.M.
Vad är skillnaden mellan abikurs i engelska och Heltäckande kurspaket i engelska?
Abikurs i engelska lägger mer fokus på grammatiken och de delområden som behövs i studentexamensproven. Kurspaketen i brittisk och amerikansk engelska inneh...
Tors, 12 mar., 2020 vid 12:50 E.M.
Jag har en abikurs i engelska. Kan jag byta målbetyget?
Samtidigt som du satt igång med abikursen valde du antingen E eller C som ditt målbetyg. Du kan fortfarande ändra ditt mål men kom ihåg att du måste hinna s...
Tors, 12 mar., 2020 vid 12:51 E.M.
Hur får jag tillgång till de frivilliga ytterligare kurserna?
Du kan öva de frivilliga ytterligare kurserna genom att ändra ditt mål: Om du använder mobilappen kan du ändra ditt mål genom att klicka på den stora...
Tors, 12 mar., 2020 vid 12:51 E.M.
Hur kan jag slutföra abikursen så snabbt som möjligt?
1. Öva endast 2-4 kurser samtidigt Kurserna i kurslistan är i en ordning som vi rekommenderar. Det är möjligt att byta kursen som du övar när du vill me...
Tors, 12 mar., 2020 vid 12:51 E.M.
Kan jag använda abikursen i engelska på svenska?
Det är helt möjligt att använda abikursen på svenska så den passar bra också för en svenskspråkig abiturient. Du kan välja svenska som översättningsspråk oc...
Fre, 9 juni, 2023 vid 10:50 F.M.