Det är helt möjligt att använda abikursen på svenska så den passar bra också för en svenskspråkig abiturient. Du kan välja svenska som översättningsspråk och det är också möjligt att använda vår webbsida och app på svenska. Webbsidan för abikursen på svenska.