Jotta harjoittelun yksilöllinen optimoiminen olisi mahdollista, tulee jokaisella käyttäjällä olla oma WordDive-tili. Jos samaa tiliä käyttää useampi henkilö, sovellus ei pysty erottamaan eri henkilöitä toisistaan, jolloin harjoittelua ei voida myöskään sovittaa käyttäjille henkilökohtaisesti.


Jos WordDiven käyttäjä on lapsi, hän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse omaa sähköpostia WordDiven käyttöön. WordDivella harjoittelu onnistuu myös vanhemman sähköpostia käyttämällä siinä tapauksessa, että vanhempi ei itse ole rekisteröitynyt samalla osoitteella palveluun. Jos siis sekä lapsi että vanhempi haluvat molemmat opiskella WordDiven avulla, tulee molemmilla olla oma sähköpostitili, jolla rekisteröityä WordDiven käyttäjäksi.