Varje användare måste ha sitt eget WordDive-konto, så att den individuella optimeringen blir möjligt. Om flera personer använder det samma kontot, kan programmet inte skilja mellan olika personer, och därför blir det omöjligt för programmet att anpassa sig efter varje persons individuella nivå.


Om ett barn vill använda WordDive, han eller hon behöver inte en egen e-postadress. Man kan också använda WordDive med en förälders e-postadress, om denna förälder inte redan har registrerat sig med den samma e-postadress. Om både föräldern och barnet vill studera språk med hjälp av WordDive, måste båda ha en egen e-postadress, som man behöver när man registrerar sig på WordDive.