WordDiven selainversiossa harjoituksista löytyy erilaisia kuvakkeita. Kuvakkeiden tarkoitus on antaa vihje siitä, mihin sanaluokkaan opittava asia kuuluu. Sanaluokkien opetuskäytössä on pieniä kielikohtaisia eroja, mutta päätasolla luokat ovat seuraavat.

IkoniSanaluokkaEsimerkkejä
substantiivi
asia tai esine
apple (omena), boy (poika), New York
adjektiivi
asian tai esineen laatu
red (punainen), round (pyöreä), curved (käyrä)
pronomini
substantiivin tai adjektiivin sijasta
The boy is running. He is eleven years old.
Poika juoksee. Hän on yksitoista vuotta vanha.
Who are you? Kuka olet?
numeraali
luku tai määrä
one (yksi)
one hundred (sata)
fifth (viides)
verbi
tekemistä, olemista tai tapahtumista
run (juosta), jump (hypätä), rain (sataa)
muu1
adverbi, partikkeli tai adpositio
adverbi: She did it rapidly. (Hän teki sen nopeasti.)
partikkeli: red and blue (punainen ja sininen)
adpositio: across the bridge (sillan yli)
lyhenne2
lyhennetty versio sanasta tai fraasista
etc. (et cetera, jne. eli ’ja niin edelleen’)
GNP (gross national product, BKT eli bruttokansantuote)
VAT (value added tax, ALV eli arvonlisävero)
ilmaus2
tyypillinen tapa sanoa jokin asia
Hello! (Hei!)
How are you? (Mitä kuuluu?)
How much is this? (Paljonko tämä maksaa?)
kielioppi2
kielen sääntö
best (paras, superlatiivi adjektiivista hyvä)
teeth (hampaat, substantiivin tooth epäsäännöllinen monikko)
merkki2
kirjain, tavu tai merkitys
a (latinalainen kirjain a)
ф (kyrillinen kirjain ’ef’)
あ (hiragana-merkki ’a’)
字 (kanji-merkki JI, aza)
ei-laskettava substantiivi
ainetta tai käsitettä merkitsevä sana, johon ei voi liittää lukusanoja
mjöl (jauho), musik (musiikki), kärlek (rakkaus)
  1. Kaikkien sanaluokkien tarkka tuntemus ei ole välttämätöntä uuden kielen opiskelun alussa. Tämän takia pienemmät sanaluokat on yhdistetty. Tässä kuitenkin lyhyt kuvaus kiinnostuneille:
    • Adverbi määrittää verbiä tai koko lausetta. Tyypillisesti adverbi ilmaisee aikaa, paikkaa, syytä, tapaa tai keinoa.
    • Partikkelit ovat apusanoja (että, jotta, koska). WordDivessa huudahdukset (hei, moi) sisältyvät ilmauksiin, vaikka ne ovat myös partikkeleita.
    • Adpositio ilmaisee asian tai olion suhdetta johonkin toiseen asiaan tai olioon. Ennen pääsanaa sijaitseva adpositio on prepositio (ennen maanantaita) ja pääsanan jälkeen tulevan adpositio puolestaan postpositio (huomisen jälkeen).
  2. Merkki, lyhenne, ilmaus ja kielioppi eivät ole varsinaisia sanaluokkia vaan WordDive-palvelun omia luokkia, joiden tarkoitus on helpottaa oppimista.