Det finns olika ikoner i WordDives webbläsarversion och deras syfte är att ge ett tips om till vilken ordklass inlärningsobjektet hör. De finns vissa skillnader i hur ordklasser undervisas i olika språk, men på en allmän nivå är ordklasserna följande:

IkonOrdklassExempel
substantiv
namn på saker
Vad?
apple (äpple), boy (pojke), New York
adjektiv
egenskap hos en sak
Hurdan?
red (röd), round (rund), curved (böjd)
pronomen
ersätter substantiv eller adjektiv
The boy is running. He is eleven years old.
Pojken springer. Han är elva år gammal.
Who are you? Vem är du?
räkneord
nummer eller antal
Hur många?
one (en, ett)
one hundred (hundra)
fifth (femte)
verb
handlingar, tillstånd eller händelser
Vad händer eller görs?
run (springa), jump (hoppa), rain (regna)
övriga1
adverb, partikel eller adposition
adverb: She did it rapidly. (Hon gjorde det snabbt.)
partikel: red and blue (röd och blå)
adposition: across the bridge (över bron)
förkortning2
förkortad form av ett ord eller en fras
PIBetc. (et cetera, osv. alltså ’och så vidare’)
GNP (gross national product, BNP alltså bruttonationalprodukt)
VAT (value added tax, moms alltså mervärdesskatt)
uttryck2
typiskt sätt att säga något
Hello! (Hej!)
How are you? (Hur mår du?)
How much is this? (Hur mycket kostar detta?)
grammatik2
regel i språket
best (bäst, superlativformen av adjektivet ’bra’)
teeth (tänder, oregelbundna pluralformen av substantivet ’tand’)
tecken2
bokstav, stavelse eller innebörd
a (latinska bokstaven ’a’)
ф (kyrilliska bokstaven ’ef’)
あ (hiragana-tecknet ’a’)
字 (kanji-tecknet ’JI, aza’)
oräknebar substantiv
ett ord som betecknar ett koncept, en känsla eller en substans, går ej att räkna
mjöl, musik, kärlek
  1. Det är inte nödvändigt att känna till alla ordklasser när man börjar studera ett nytt språk. Därför har de mindre ordklasserna kombinerats. Nedan finns dock en kort beskrivning till dem som är intresserade:
    • Adverb bestämmer verb eller hela frasen. Typiskt uttrycker adverb tid, rum, orsak, sätt eller medel.
    • Partiklar är hjälpord (som t.ex. ju, nå, väl). I WordDive ingår interjektionerna (hej, adjö) i uttrycken, även om de egentligen kan räknas som en egen ordklass.
    • Adposition (sammanfattande benämning på prepositioner, cirkumpositioner och postpositioner) uttrycker relationen mellan en nominalfras och en annan nominalfras eller en annan del av satsen. En adposition som placeras framför en nominalfras kallas för preposition (före måndag) och en adposition som å sin sida placeras efter en nominalfras kallas för postposition (året ut). En cirkumposition är en adposition som placeras på båda sidorna av huvudordet (För ett år sedan).
  2. Tecken, förkortning, uttryck och grammatik är inte egentliga ordklasser. I WordDive bildar de egna klasser, som är avsedd att underlätta inlärningen.