När du har slutfört din kurs får du automatiskt ett certifikat (på engelska) som bekräftar ditt kursutförande och dina resultat. Certifikatet skickas till din e-postadress. Certifikat är alltid på engelska för att de passar bättre för en international användning.


Om du förlorar certifikatet, kan du också hitta och skicka certifikatet på nytt på ditt Inställningar-mellanblad på vår webbsida (Slutförda kurser).


Om du kan inte hitta din skickat certifikat, kontrollera också din skräppost.