När du har slutfört din kurs får du automatiskt ett certifikat (på engelska) som bekräftar ditt kursutförande och dina resultat. Certifikatet skickas till din e-postadress. Certifikat är alltid på engelska för att de passar bättre för en international användning. När du slutför en gratis provkurs får du inget certifikat.


Om du förlorar certifikatet, kan du också hitta och skicka certifikatet på nytt på ditt "Resultat" -mellanbladet.


Om du kan inte hitta din skickat certifikat, kontrollera också din skräppost.