Om du kommer fram till att du vill öva mer på våra kurser har du nu två alternativ att välja mellan:


A) Läs om en enstaka kurs
Om du väljer att läsa om en kurs återställs resultaten till noll. På så sätt kan du läsa om kursen helt från början.

Alla kursresultat och certifikat kopplade till kursen raderas. Att läsa om kurser påverkar dock inte preparandkursernas återbetalningsgaranti.Du kan läsa om en enstaka kurs även i mobilappen:OBS! Repetitionen i mobilappen gäller inte preparandkursernas användare.


B) Börja om från början i ett språk
Börja om från noll. Alla kursresultat och certifikat kopplade till språket raderas.Observera: det går inte att ångra sig när man väl har återställt sina resultat.


Du hittar båda alternativen under fliken Öva på Menu -> Inställningar.


För att läsa om en enstaka kurs, klicka på ”Gå om kursen”. Länken hittar du under sektionen Slutförda kurser. Du kan bara gå om en kurs om du har läst färdigt den från början till slut.


För att börja om från början i ett språk, klicka på ”Börja om från början” i sektionen Börja (språk) om från början.