Esimerkkilauseiden kääntäminen on tasapainottelua toisaalta sujuvan ja luonnollisen ilmaisun ja toisaalta selkeän ja tarkan käännöksen välillä. Erityisen haastavaa kääntäminen on silloin, kun vastaavaa sanaa tai lauserakennetta ei yksinkertaisesti ole olemassa käännöskielessä.


WordDive-metodin tavoitteena on oppia ajattelemaan suoraan uudella kielellä. Esimerkkilauseiden mekaaninen sanasta sanaan kääntäminen ei tue tätä tavoitetta. Käytämme käännöstyössä natiiveja kielen ammattilaisia, jotka kääntävät esimerkkilauseen niin kuin syntyperäinen puhuja asian luonnostaan ilmaisisi.